Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowska Konferencja Etnograficzna

21-22 październik 2021 r. (online)

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowska Konferencja Etnograficzna. Metodologie, praktyki, teorie jest reaktywacją konferencji z lat 70. i 80. poświęconych etnograficznym narzędziom badawczym, organizowanych przez Komisję Etnograficzną PAU oraz Zakład Etnografii Słowian (dzisiaj Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ). Współczesne żywe zainteresowanie wąsko rozumianą etnografią poza etnologią i antropologią kulturową wymaga ponowienia dyskusji nad statusem etnografii jako metody i jako dyscypliny. Oprócz tego, ważnym celem konferencji pozostaje integracja rozporoszonego środowiska krakowskich etnologów i etnolożek, antropolożek i antropologów, którzy pracują przede wyszystkim w:

  • Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ,
  • Komisji Etnograficznej PAU,
  • Zakładzie Antropologii Społecznej UJ,
  • Muzeum Etnograficznym w Krakowie,
  • Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (o/Kraków)
  • i wielu innych krakowskich jednostkach uniwersyteckich, muzach, instytucjach kultury, stowarzyszeniach, fundacjach.