Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowska Konferencja Etnograficzna

21-22 październik 2021 r. (online)

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowska Konferencja Etnograficzna | 21-22.10.2022 r. (online - Kraków)

Zaproszenie

Konferencja inicjuje cykliczne wydarzenia, które w kolejnych latach opatrywane będą tytułem „Krakowska Konferencja Etnograficzna”. Tegoroczna inicjatywa podjęta jest w związku z rocznicą powołania Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w 1926 r. 

***

Mimo licznych inicjatyw środowiskowych wciąż potrzebujemy szerszego forum wymiany doświadczeń, koncepcji i refleksji dotyczących metod i narzędzi etnograficznych badań terenowych. Potrzeba taka wyostrza się w sytuacji utraty samodzielności dyscypliny, a w ostatnim czasie – w warunkach pandemii, które znacznie utrudniają działalność badawczą czy wręcz zmuszają nas do przemodelowania aktywności terenowej. 

Celem konferencji będzie przedyskutowanie stanu dyscypliny w Polsce, widzianej przez pryzmat metod, narzędzi i etyki badań. Jest to zatem zaproszenie na namysłu nad specyfiką warsztatu etnograficznego w XXI w. i wachlarzu najpopularniejszych narzędzi, teoretycznych epistemologii współczesnej praktyki etnograficznej uprawianej przez badaczy z polskich ośrodków naukowych oraz jej etycznych inklinacji. Pragniemy także zebrać zagraniczne inspiracje, po które coraz chętniej i powszechniej sięgają antropolodzy w Polsce. 

Narasta również potrzeba ponownego przemyślenia zakresu semantycznego kluczowych dla etnologii pojęć: „teren”, „badania etnograficzne”, „doświadczenie etnograficzne” itd. Zostały one per analogiam rozszerzone poza teren w ścisłym znaczeniu na m.in. Internet, literaturę, komiks, film, sztukę, archiwum. Ponadto, metody etnograficzne przestały być endemiczne. Coraz częściej sięgają po nie dyscypliny pokrewne, które już wcześniej zostały „zantropologizowane” (np. literaturoznawstwo, historia, kulturoznawstwo). Tym razem przybiera to kształt ich „etnografizowania”. 

W bieżącym roku chcielibyśmy zaproponować namysł nad poniższymi zagadnieniami szczegółowymi:

kodeks etyczny antropologa w Polsce – dlaczego wciąż brakuje nam oficjalnego dokumentu?
etnografia partycypacyjna, działaniowa, performatywna, wielostanowiskowa, mobilna, intymna itd.
etnografia cyfrowa: Inny, badacz/ka i teren w przestrzeniach online;
praktyka etnograficzna a relacje władzy. Czy możliwa jest etnografia niehierarchiczna? 
negocjowanie interpretacji materiałów terenowych z „badanymi” i problem autorstwa relacji etnograficznej;
informator – rozmówca – współpracownik/partner terenowy: ewolucja terenowego nazewnictwa i jego teoretyczne, metodologiczne i etyczne implikacje;
negocjowanie terenu, poszukiwanie terenu, konstruowanie terenu;
historia metody etnograficznej;

związki Komisji Etnograficznej PAU z innymi ośrodkami etnologicznymi w Krakowie.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://forms.office.com/r/DUeyZMAkUh do dnia 31 maja 2021 r. Informacje o przyjęciu referatów zostaną wysłane do 20 czerwca 2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru propozycji referatów. Ramowy program konferencji zostanie ogłoszony we wrześniu 2021 r. Wraz z nim zostaną przesłane informacje organizacyjne i o wydarzeniach towarzyszących, które będą znajdować się także na stronie internetowej konferencji: www.kke.confer.uj.edu.pl.Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. 

Program

9.00 - 9.30 | Otwarcie Krakowskiej Konferencji Etnograficznej

prof. dr hab. Janusz Kruk, dyrektor Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU

dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

dr hab. Róża Godula-Węcławowicz prof. PAN, przewodnicząca Komisji Etnograficznej PAU

9.30 - 12.00 | Panel 1: Historie

Prowadzenie: dr Łukasz Sochacki

dr hab. Róża Godula-Węcławowicz prof. PAN, dr Renata Hołda | 95-lecie Komisji Etnograficznej PAU

mgr Magdalena Zych | Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności i środowisko Muzeum Etnograficznego w Krakowie – relacje i współpraca 

dr hab. Przemysław Marcin Żukowski | Etnologia (etnografia i antropologia) w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach Drugiej Rzeczypospolitej. Katedry i ludzie

11.30 - 12.00 | Dyskusja

12.00 - 13.00 | Przerwa obiadowa

13.00 - 14.15 | Panel 2: Relacje

Prowadzenie: dr Katarzyna Maniak

dr Jerzy Baradziej | Potrzebujemy ethosu a nie kodeksu etycznego. Kilka uwaga na temat etycznych aspektów pracy antropologa

lic. Alex Nadia Janiczak, mgr Krzysztof Hankus | Etnografia anarchistyczna jako praktyka społecznego wytwarzania wiedzy

mgr Krzysztof Hankus | Antropologia anarchistyczna Davida Graebera

lic. Natalia Ostaszewska | Badając poliamorię. Emocje i etyka w terenie

mgr Hubert Tubacki | Antropologia aktywistyczna jako nowe spojrzenie na obserwację uczestniczącą

14.15 - 14.45 | Dyskusja

14.45 - 15.00 | Przerwa kawowa

15.00 - 16.00 | Panel 3: Konstrukcje

Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Barański

dr Olena Kozakewycz | O badaniach strojów huculskich w terenie: mity i rzeczywistość (doświadczenie ukraińskiej etnografki)

mgr Dobrawa Skonieczna-Gawlik | Etnograf w terenie – dokumentowanie czy ingerencja w trwanie tradycji. Przykład Zagłębia Dąbrowskiego

mgr Jan Kuča | Możliwości badań stroju ludowego we spółczesności

mgr Monika Banach | Kumool. My. To znaczy my i ty. Badania z Majami Ixil i K’iche’ z Gwatemali

16:00 - 16.30 | Dyskusja

16.30 - 16.45 | Przerwa kawowa

16.45 - 17:15 | Panel 4: Variograf

Prowadzenie: dr Łukasz Sochacki

mgr Jacek Skrzypek | Etnografia i semiotyka niewiary religijnej

dr Anna Szołucha | Podzieleni przez łupki, zjednoczeni w rozpaczy: Badanie sprzecznych perspektyw w brytyjskiej kontrowersji dotyczącej gazu łupkowego

17.15 - 17.30 | Dyskusja

17.30 - 18:00 | Panel 5: Cyfrowy świat

Prowadzenie: dr hab. Patrycja Trzeszczyńska

Olga Załęska | Odpowiedzialność badacza w konstruowaniu granic między sferą prywatną a publiczną w przestrzeni cyfrowej

dr hab. Anna Malewska-Szałygin prof. UW | Badania usieciowionej sfery publicznej –etnografia cyfrowa w antropologii politycznej

18.00 - 18.15 | Dyskusja

22.10.2021 (piątek)

https://us06web.zoom.us/j/82801037500?pwd=dVp2U0xCWHVkRFpKdlNDNDYrVk5wUT09

9.00 - 11.00 | Panel 6: Anty-paćiw gadziowskich badaczy, cień Ficowskiego i dekolonizacja polskich badań romologicznych

Prowadzenie: dr Michał P. Garapich

dr Michał P. Garapich | Wprowadzenie. O potrzebie badań partycypacyjnych wśród polskich Romów

mgr Elżbieta Mirga-Wójtowicz | Ja, badaczka romska

mgr Monika Szewczyk | Dlaczego Romów nie ma wśród budowniczych Nowej Huty? 

dr Kamila Fiałkowska | Wszystkim byłoby łatwie,j czyli kolejni Gadzie badający Romów

mgr Sonia Styrkacz |Zawłaszczenie romskiego wizerunku w przestrzeni naukowej

dr Ignacy Jóźwiak | W stronę wspólnej, gadziowsko-romskiej perspektywy w badaniach romologicznych

10.30 - 11.00 | Dyskusja

11.00 - 11.15 | Przerwa kawowa

11.15 - 12.45 | Panel 7: Deskrypcje

Prowadzenie: dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN

dr Krystian Darmach | W poszukiwaniu antropografii – zarys metodologiczny

mgr Dariusz Nikiel | Smutek przemijania w pisarstwie etnograficznym. Antropologia wobec zjawiska odchodzenia pokoleń II wojny światowej i powojnia

dr Renata E. Hryciuk | O (nie) możności uprawiania antropologii feministycznej. Przykład etnograficznych badań nowych elit kulinarnych w Oaxace (południowy Meksyk)

mgr Patrycja Chudzicka-Dudzik | Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej w badaniach nad publicznością filmową

12.15 - 12.45 | Dyskusja

12.45 - 13.45 | Przerwa obiadowa

13.45 - 14.15 | Panel 8: Etnografia i kryminologia

Prowadzenie: Prowadzenie: dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel

prof. dr hab. Jan Widacki | Etnografia i kryminologia

dr Anna Szuba-Boroń | Wojna jako „doświadczenie” etnograficzne i kryminologiczne

14.15 - 14.30 | Dyskusja

14.45 - 15.00 | Przerwa

15.00 - 16.00 | Panel 9: Transrelacje

Prowadzenie: dr Renata Hołda

dr hab. Katarzyna Majbroda | W relacjach, sieciach, asamblażach. Etnografia transrelacyjna jako perspektywa poznania i metoda badawcza

Konrad Kopel, Anna Leśniewska | Od hałdy w perspektywie ludzkiej do perspektyw hałdy: wpływ pandemii na kształt badań terenowych

lic. Urszula Małecka | Partycypacja aktorów pozaludzkich w badaniach antropologicznych

mgr Madalena Zych | Od kolekcji etnograficznych do badań terenowych i z powrotem. Refleksje o metodzie

16.00 - 16.30 | Dyskusja

16.30 - 16.45 | Zakończenie Krakowskiej Konferencji Etnograficznej

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Janusz Barański

dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN

dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel

dr hab. Patrycja Trzeczyńska

dr Renata Hołda

dr Łukasz Sochacki

Współpraca i patronaty

Organizatorzy

Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Patronat

Komitet Nauk Etnologiczny Polskiej Akademii Nauk

Współpraca

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Sekcja Metodologiczna Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oddział w Krakowie